Кръст (нагръден) – чимшир, сребро и камъни

Описание

Кръст (нагръден) – чимшир, сребро и камъни