Кръст (нагръден) – миниатюра от чемшир, сребро и камъни.

Описание

Кръст (нагръден) – чемшир, сребро и камъни