Реставрация на владишки трон в храм „Св. Петка“ – Варна

Описание

Реставрация на владишки трон в храм „Св. Петка“ – Варна