Кръст и панагия

Кръст и енголпие (панагия) – миниатюра от чемшир, злато, сребро и камъни

Кръст и енголпие (панагия) – миниатюра от чемшир, злато, сребро и камъни