Реставрация на архиерейски трон в храм „Св. Петка“ – Варна

 

Реставрация на архиерейски трон в храм „Св. Петка“ – Варна