Реставрация на иконостас в храм „Св. Петка“ – Варна

Реставрация на иконостас в храм „Св. Петка“ – Варна